Medlemsskab er af AA er anonymt, så vi benytter modelfotos. Viste personer har ingen tilknytning til AA

Vi håber at se mange AA'ere og deltagere fra de andre 12 trins fællesskaber!

Møderne er åbne og deltagelse er gratis!! 

Du kan bare komme!

Du skal dog bestille forplejning og overnatning, så vi kan disponere rigtigt!

Se mere om praktiske forhold på siden eller

Vi er mange alkoholikere

Storheden ved at være med i en verdens-omspændende bevægelse oplever du især, når du bevæger dig ud over de trygge rammer i hjemgruppen og møder AA'ere fra andre steder. 

Om det er en anden by, på regionsplan, landsplan eller rundt i verden er kicket det samme. Det styrker både egen ædruelighed og er med til at holde AA sammen at vi bekræfter hinanden i, at alkoholisme er en sygdom, og at vi har fundet en måde at leve med det på.

Den åbenhed og tillid, man meget hurtigt taler med hinanden på er helt unik.

AA landsmøde, AA festival, AA stævne  - kært barn har mange navne

Landsmøde har været afviklet  AA i mere end 20 år- der af navnet, men de øvrige betegnelser kunne i dag være lige så beskrivende.

Essensen er, at i løbet af weekenden er der en række tilbud, som man kan udvælge og deltage i efter ønske. Samtidig er vi på samme sted og fælles om det, der fylder mest i vores liv - nemlig at holde os ædru ved de 12 trin og AA's budskab.

Vi deler erfaring, styrke og håb

for at løse vores fælles problem med alkohol

 

Spørg i din gruppe, om nogen vil med! Det er så givende, at komme af sted sammen!